นางสาวอาซีมะ บารา

จาก เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของสามจังหวัดชายแดนใต้
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

หนูรู้สึกดีใจมากแล้วที่ได้ทำงานในครั้งนี้ เพราะให้หนูได้รับความรู้เพื่มเติม เกี่ยวกับ ศิลป์วัฒธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับในสิ่งหนูยังไม่เคยรู้ และขออขบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ค่ะ

เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
กล่องเครื่องมือ